Komunikacja niewerbalna
Nazywana jest często “mową ciała” dokonuje się poza słowami, jest to poziom formalny relacji, czyli pozatreściowy.
Jako przykład można podać:

Komunikacja niewerbalna
“mowa ciała”

Komunikaty werbalne i niewerbalne
mogą być sprzeczne ze sobą.
W co wierzyć?

Badania naukowe wskazują na to, iż ponad 80% informacji odbieranych przez ludzi
w procesie komunikacji przesyłanych jest niewerbalnie.

Spójność komunikacyjna: polega na dopasowaniu
i zgodności treści (poziom werbalny) i sposobu (poziom niewerbalny) komunikowania się.
Do elementów, które determinują naszą autoprezentację jako osobowości należą czynniki wywierające wpływ na higienę psychiczną.
Umiejętności przyjmowania w działaniach perspektywy dnia dzisiejszego
Np. dzisiaj jest właściwy moment, by podjąć decyzję, dzisiaj jest tak piękna pogoda, aby najbardziej cieszyć się życiem itp.
Wewnętrzna pewność siebie
Niejednoznaczność sytuacji zewnętrznej nie usprawiedliwia utraty pewności siebie.
Mamy prawo do wiary w siebie, swoje racje i cele.

Cenna aktywność codzienna
Nie jest prawdą, że ważne jest to co osiąga się od czasu do czasu, od święta. Należy docenić radość życia codziennego, planować życie na każdy dzień i cieszyć się z realizacji tychże planów.
Umiejętność docenienia teraźniejszości
Doceniamy teraźniejszość bez liczenia się bez liczenia wyłącznie na przyszłość, cieszymy się każdą chwilą. Niekiedy teraźniejszość jest jedyną szansą przeżycia wrażeń
i działania.
Lata sukcesu są przed nami
– posiadanie nadziei
Bez względu na to ile mamy lat, trzeba zachować nadzieję na lepsze przyszłe czasy. Nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż utrata nadziei. Piastujmy więc nasze nadzieje.
Zwalczenie destrukcyjnych uczuć
Uczucia negatywne
odbierające siłę
i energię pojawiają się
u każdego człowieka.
Ich ostateczny wynik to załamanie, poczucie słabości, zwątpienia, zagubienia, rozpaczy, niechęci. Przyjmijmy je i zbadajmy.
Kompleksy są niebezpieczne, a często – żeby nie powiedzieć, że zawsze – polegają na nadmiernym zajmowaniu się „wyrwanym fragmentem osoby”.
Przyjemności codzienne
Mamy obowiązek szukać przyjemności, radości
i zabawy w życiu codziennym.
Brak przyjemnych momentów staje się przyczyną negatywnych postaw.
Przyjemności mogą być drobne i mogą wynikać
z działania, niekoniecznie z zyskania czegoś nowego.
Może to być radość ruchu, muzyki, radość spaceru, rozmowy, śniadania. Osobiste hobby także może dostarczyć wielu radości działania.
Zaufanie do swoich silnych stron
Jednym z niedocenianych przez ludzi zjawisk cechujących młodość jest wiara w siebie. Sukces można osiągnąć jedynie wtedy, gdy utrzymuje się wiarę w swoje siły.
Człowiek działający w zaufaniu do siebie ma znacznie większe szanse na sukces niż człowiek tego zaufania pozbawiony.
Odporność na drobne przeciwności losu
Człowiek jest wrażliwy na ciosy, trudności, negatywne, złośliwie formułowane opinie ze strony innych osób.
Łatwo jest wyobrazić sobie, że w naszym „wewnętrznym pancerzu” jest luka, którędy docierają do nas frustracje, czyli liczne trudności, które spotykamy na własnej
drodze, wywołujące przykre stany emocjonalne.
Luka ta powinna więc być pomniejszona do całkiem małych rozmiarów (stąd też popularyzuje się ćwiczenie zmierzające do nauki opanowywania stanów emocjonalnych).
Docenianie życzliwych ludzi
Znaczenie wsparcia uzyskiwanego od innych jest wielkie. Nie ma też wielkich szans na rozwój człowieka krytykowanego przez wszystkich.
Troska o naszych znajomych, przyjaźnie do nas ustosunkowanych ludzi jest naprawdę ważne.
Wybaczenie sobie błędów
i niedoskonałości
Mimo, że każdy z nas powinien ze wszech miar troszczyć się o to by stawać się jak najbardziej zbliżonym do doskonałości bądź przez wzrost własnych kwalifikacji i kompetencji, pracę nad sobą, bądź poprzez właściwe planowanie działania, własnej kariery zawodowej, własnego życia. Jest rzeczą naturalną, że wszyscy popełniamy błędy. Problem może się sprowadzać jedynie do tego, aby je ograniczyć


Comments

You must be logged in to post a comment.